Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 21%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 41%
Güneş Enerjisi Absorbe 38%
Görünür Işık Geçirgenliği 28%
Görünür Işık Yansıması – Dış 45%
Görünür Işık Yansıması – İç 45%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.34
Emisyon Oranı 0.71
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.3
Parlak Işığın Azaltılması 68%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.30
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 70%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ