Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 14%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 53%
Güneş Enerjisi Absorbe 33%
Görünür Işık Geçirgenliği 18%
Görünür Işık Yansıması – Dış 62%
Görünür Işık Yansıması – İç 62%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.24
Emisyon Oranı 0.71
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.3
Parlak Işığın Azaltılması 79%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.21
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 79%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ