Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 10%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 33%
Güneş Enerjisi Absorbe 57%
Görünür Işık Geçirgenliği 10%
Görünür Işık Yansıması – Dış 19%
Görünür Işık Yansıması – İç 60%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.26
Emisyon Oranı 0.7
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.2
Parlak Işığın Azaltılması 89%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.22
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 78%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ