Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 10%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 36%
Güneş Enerjisi Absorbe 54%
Görünür Işık Geçirgenliği 10%
Görünür Işık Yansıması – Dış 25%
Görünür Işık Yansıması – İç 62%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.25
Emisyon Oranı 0.72
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.3
Parlak Işığın Azaltılması 88%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.22
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 78%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ