Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 36%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 16%
Güneş Enerjisi Absorbe 48%
Görünür Işık Geçirgenliği 39%
Görünür Işık Yansıması – Dış 18%
Görünür Işık Yansıması – İç 15%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.53
Emisyon Oranı 0.93
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.8
Parlak Işığın Azaltılması 55%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.46
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 54%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ