Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 21%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 26%
Güneş Enerjisi Absorbe 53%
Görünür Işık Geçirgenliği 23%
Görünür Işık Yansıması – Dış 29%
Görünür Işık Yansıması – İç 26%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.38
Emisyon Oranı 0.90
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.8
Parlak Işığın Azaltılması 73%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.33
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 67%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ