Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği35%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış19%
Güneş Enerjisi Absorbe46%
Görünür Işık Geçirgenliği36%
Görünür Işık Yansıması – Dış19%
Görünür Işık Yansıması – İç13%
UV Geçirgenliği< 0.1%
Gölgeleme Katsayısı0.52
Emisyon Oranı0.61
U Değeri(EN 673 W/m²K5.28
Parlak Işığın Azaltılması60%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri)0.44
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi56%
Film Kalınlığı(Mikron)43 µ