Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 18%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 8%
Güneş Enerjisi Absorbe 64%
Görünür Işık Geçirgenliği 11%
Görünür Işık Yansıması – Dış 5%
Görünür Işık Yansıması – İç 5%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.48
Emisyon Oranı 0.84
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.6
Parlak Işığın Azaltılması 88%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.42
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 58%
Film Kalınlığı(Mikron) 45 µ