Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 78%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 8%
Güneş Enerjisi Absorbe 14%
Görünür Işık Geçirgenliği 89%
Görünür Işık Yansıması – Dış 9%
Görünür Işık Yansıması – İç 9%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.93
Emisyon Oranı 0.95
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.9
Parlak Işığın Azaltılması 0%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.81
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 19%
Film Kalınlığı(Mikron) 33 µ