Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 10%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 62%
Güneş Enerjisi Absorbe 28%
Görünür Işık Geçirgenliği 14%
Görünür Işık Yansıması – Dış 65%
Görünür Işık Yansıması – İç 61%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.19
Emisyon Oranı 0.87
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.7
Parlak Işığın Azaltılması 85%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.17
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 83%
Film Kalınlığı(Mikron) 60 µ