Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 33%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 18%
Güneş Enerjisi Absorbe 49%
Görünür Işık Geçirgenliği 38%
Görünür Işık Yansıması – Dış 19%
Görünür Işık Yansıması – İç 15%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.51
Emisyon Oranı 0.87
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.7
Parlak Işığın Azaltılması 57%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.44
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 56%
Film Kalınlığı(Mikron) 60 µ