Performans Verileri
Güneş Enerjisi Geçirgenliği 22%
Güneş Enerjisi Yansıtma – Dış 23%
Güneş Enerjisi Absorbe 55%
Görünür Işık Geçirgenliği 25%
Görünür Işık Yansıması – Dış 24%
Görünür Işık Yansıması – İç 27%
UV Geçirgenliği < 0.1%
Gölgeleme Katsayısı 0.40
Emisyon Oranı 0.87
U Değeri(EN 673 W/m²K 5.7
Parlak Işığın Azaltılması 72%
Toplam Enerji Geçirgenliği Katsayısı (g Değeri) 0.35
Geri Yansıtılan Toplam Güneş Enerjisi 65%
Film Kalınlığı(Mikron) 60 µ